Rady a tipy

  • Výstuhy a svařované spoje - v případě vyztužení a svařovaných spojů nosných profilů je nezbytné nepoužívat obložení
  • Vyztuženi z úhelníků – v připadě využiti vyztuženi z úhelníků je nezbytné nechat mezeru od hlavního prvku, aby mohl zinek volně proudit. Svařované výztuhy - v případě svařovaných výztuh je třeba zajistit odtok zinku.
  • Vyztužovací žebra – v připadě využití výztužných žeber by měl být v rohu ponechán vrub, aby se umožnil vliv a odtok zinku.
  • Uzavřené profily - v případě projektování uzavřených profilů je nutné zajištění otvorů pro zavádění zinku a odstraňování vzduchu.
  • Použití vnitřní membrány pro výztuhu profilů nebo potrubí - v případě použití vnitřní membrány pro zpevnění profilu nebo potrubí je nutné použít clonu s oříznutými rohy a pro větší profily je také nutné zajistit otvor ve středu membrány.
  • Svařované spoje (svařovaný kloub) - v případě takového svařovaného spojení (kloubu) se doporučuje vyvrtat otvor, za učelem uvolnění potenciální vlhkosti, která se mohla nahromadit mezi dvěma rovinami (např. pomocí netěsných svarů)
  • Trubkové konstrukce - v případě trubkových konstrukcí nebo podobných konstrukcí by měly být k dispozici technologické otvory, které zajistí snadný vstup zinku a snadné odvzdušnění konstrukce.
  • Prvky z zaslepených trubek nebo profilů - u prvků z zaslepených trubek nebo profilů by měly být otvory provedeny na opačných stranách.
  • Trubkové konstrukce - v případě prostorových prvků by se mělo hledat jiné řešení, které nezpůsobí problémy ani v samotném galvanizačním procesu, ani v dopravě. Samozřejmě si také pamatujte na otvory pro vliv zinku a odvzdušnění prvku.

Soubory ke stažení

Technologické požadavky na žárové zinkování
2018-07-16