• Žárové zinkování GAL

  Odborník v oblasti antikorozních zinkových a galvanických povlaků.

 • Žárové zinkování GAL

  Odborník v oblasti antikorozních zinkových a galvanických povlaků.

 • Žárové zinkování GAL

  Odborník v oblasti antikorozních zinkových a galvanických povlaků.

 • Žárové zinkování GAL

  Odborník v oblasti antikorozních zinkových a galvanických povlaků.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

PPUH GAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. realizuje projekt pod nazwą "Budowa nowej ocynkowni ogniowej w technologii inteligentnego i zautomatyzowanego zarządzania procesem w Żorach". Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 28/10/2016 r. podpisaliśmy z instytucją finansującą umowę nr: POIR.03.02.02-00-0278/16. Całkowity koszt realizacji projektu: 15 930 319.00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania: 4 484 166.65 zł. Zapytania ofertowe związane z projektem są dostępne w zakładce PRZETARGI.

Fundusze Europejskie

Naše služby

komplexní služby v oblasti ochrany proti korozi kovů

Žárové zinkování

vysoce kvalitní žárové zinkování

Galvanické zinkování

certifikovaná galvanická linka

Hliníkové eloxování

přirozené a barevné eloxování

Vysokoteplotní zinkování

pro detaily vystavené vysokému zatížení

Práškové lakování

v moderní práškové lakovně

Otryskávání

důkladné čištění pomoci tryskacího prostředku

Oxidace oceli

chrání ocelové konstrukční části proti korozi

Bezpečnostní politika pro zpracování osobních údajů

PPUH GAL Sp. z o.o. Sp.k informuje, že cílem ochrany osobních údajů všech obchodních partnerů PPUH GAL je prováděna "Bezpečnostní politika zpracování osobních údajů", která splňuje cíle a povinnosti vyplývající ze zákona ve výše zmíněném rozsahu. Za účelem implementace informační povinnosti vyplývající z GDPR, PPUH GAL tímto informuje o zpracování osobních údaju obchodních partnerů za účelem plnění smluv uzavřených s dodavateli, zejména za účelem: vystavení faktur, objednávek, daňových přiznání, vedení účetnictví a činností souvisejících s financemi.

Zajišťujeme kalitu

neustále zlepšujeme kvalitu služeb a úroveň služeb poskytovaných našim klientům

Člen PTC

Jsme jedním z galvanizační společnosti 50 příslušníků Polskie Towarzystwo Cynkownicze. Do asociace PTC jsme vstoupili v roce 1995 a od té doby jsme nepřestali podporovat žárové zinkování jako účinnou metodu antikorozní ochrany oceli.

Norma PN-EN ISO 1461

Provádíme žárové zinkování podle normy PN-EN ISO 1461, která specifikuje požadavky na povlaky zinku vyráběné metodou ponoření. Tato norma jednoznačně určuje tloušťku povlaku zinku v závislosti na tloušťce prvků určených pro žárové zinkování